få gratis paypal penger umiddelbart

Refusjon for det økonomiske ansvaret ditt.
Hvis betalingsmottakeren taper saken om kravet, mottar ikke vedkommende en refusjon av PayPal-gebyrene knyttet til transaksjonen eller eventuelle andre gebyrer belastet PayPal-kontoen din spille online spilleautomat 2014 av en tredjepart knyttet til transaksjonen (slik som gebyrer betalt til en tredjepartsplattform der du selger).
Hvis du ikke overholder bestemmelsene ovenfor, utgjør det brudd på denne avtalen og det gir PayPal rett til å bovada spille penger tapt si opp denne avtalen i henhold til avsnitt.3.
Hvis PayPal setter penger på kontoen din i en reserve, settes pengene inn på reservekontoen din, og disse pengene blir vist som «forestående» på PayPal-saldoen.Om funksjonalitet åpner for at avsender kan bestemme at mottaker skal betale dette).Du erkjenner at PayPal hverken eier, kontrollerer eller har noe ansvar eller erstatningsansvar for eventuell tredjepartsprogramvare du velger å bruke på noen av våre nettsteder, programvare og/eller i forbindelse med tjenestene.Vi holder deg ikke ansvarlig for uvedkommendes uautoriserte bruk av kontoen din, hvis vi med sikkerhet vet at du ikke har handlet med overlegg på en måte som har gitt eventuelle tredjepersoner adgang til PayPal-brukernavnet og/eller passordet/PIN-koden, eller til enheten din når du er pålogget.Vi kan avslutte kontoen din når det er hensiktsmessig ved å gi deg to måneders forhåndsvarsel.Du trenger ikke å ha en saldo i en bestemt valuta for å akseptere betalinger som overføres i denne valutaen.
Du kan be om kopier av dokumentene vi brukte i undersøkelsen vår (og dette vil ikke utløse gebyret for forespørsel om kontooppføring i punkt 8).
Tilbakeføringsrettigheter er ikke begrenset til spesifikke beløp per transaksjon, kan registreres mer enn 180 dager etter betalingen og kan dekke immaterielle varer.
Du må asiatiske spill bowling gi oss all informasjon du innehar når det gjelder omstendighetene rundt eventuelle feil, uautoriserte transaksjoner og/eller uriktig eller uautorisert bruk av betalingsinstrumentet eller kontoen, og ta alle rimelige skritt du blir bedt om for å bistå PayPal i sin undersøkelse.Vi kan ta rettslige skritt mot deg.Ved å tilknytte et betalingskort eller (i enkelte tilfeller) forhåndsbetalt kort som betalingsmetode, gir du PayPal en vedvarende rett til automatisk å belaste kortet for beløpet som er nødvendig for å kjøpe e-penger til saldoen din for å dekke et betalingsoppdrag (pluss transaksjonsgebyrer som skal.Du må varsle oss hvis du tror det har oppstått eller vil inntreffe en feil, uautorisert transaksjon, villedende eller uautorisert bruk av betalingsinstrumentet eller kontoen din, ved å ringe PayPals kundeservice på telefonnummeret som vises på PayPals nettsted(er eller kontakte oss ved å bruke dette.Som bedriftskunde, godtar du videre at selv om vi kan, er vi ikke forpliktet til hverken å overholde eller gi deg informasjonskravene fastsatt i del 5 i de britiske Payment Services Regulations av 2009.